PREMI AL FOMENT DELS VALORS SOCIALS I CÍVICS

Atorgat a les persones físiques o jurídiques la iniciativa solidària i/o de cohesió social de les quals hagi contribuït a una convivència o un benestar més grans dels homes i les dones de la ciutat de Castelldefels.