Pla estratègic Castelldefels Smart City

L'Ajuntament de Castelldefels ha iniciat un projecte intern de treball per tal de definir el futur Pla Estratègic Castelldefels Smart City. L'objectiu d'aquest pla de ciutat intel·ligent és el d'avançar cap a un model en el que es prestin uns serveis de més qualitat a la ciutadania tot fomentant les noves tecnologies. El Pla s'estructura en sis àmbits intel·ligents: economia, mobilitat, societat, governança, entorn i benestar. Per cadascun d'aquest àmbits s'estan valorant propostes d'acció per tal de dur-les a terme en els propers vuit anys.
En paral·lel a les tasques internes que l'Ajuntament està desenvolupant, es vol fer una consulta ciutadana sobre una sèrie de qüestions a la ciutadania per tal que aquesta aporti el seu punt de vista.