Castelldefels participa!

Benvingut a la web de participació que l'ajuntament de Castelldefels posa a disposició dels seus habitants. Una eina que permetrà a la ciutadania participar en la millora de la ciutat i el benestar de les persones que hi viuen.


undefined undefined

Durant el mes de juny i inicis de juliol es convocaran audiències de veïnat i es faran reunions amb les diferents associacions veïnals del municipi, com a principal òrgan de participació territorial, on explicarem amb més deteniment les fases d’aquest projecte.

La primera quinzena del mes de juliol es recolliran noves propostes, i després d’estudiar la seva viabilitat (tècnica, econòmica i legal), se’n podran votar les finalistes al llarg de la segona quinzena de setembre.

DISSENY
Maig - Juliol

Convocatòries audiències del veïnat. Reunions associacions de veïns i veïnes. Comunicació i difusió del projecte.
PROPOSTES
Recollida de propostes de l'1 al 15 de juliol
FILTRATGE
Estudi de la viabilitat de les propostes entre el 15 de juliol i el 15 de setembre
VOTACIÓ
del 15 al 30 de setembre
PUBLICACIÓ
dels resultats a partir de l'1 d'octubre
SEGUIMENT, EXECUCIÓ
Seguiment de la implementació dels projectes a partir de l'1 d'octubre

Com funciona?

Què són els Pressupostos Participatius?

Els pressupostos participatius tenen per objectiu implicar a la ciutadania en la presa de decisions sobre la distribució d’una part del pressupost municipal. En concret, hi ha un total de 500.000€ (IVA inclòs), que es corresponen amb 100.000€ per a cadascuna de les següents cinc àrees o veïnats de la ciutat.
Llegir més...

Com funciona?

Cada persona i/o entitat podrà presentar un màxim d’una proposta. Aquesta pot ser del seu veïnat o d’un altre.
Les propostes s’han de presentar en els terminis establerts i es podran presentar mitjançant diferents vies.
Llegir més...

Qui hi pot participar?

Podran presentar propostes qualsevol persona major de 12 anys empadronada a Castelldefels. Igualment podran presentar propostes totes les entitats i associacions inscrites al Registre Municipal.